Please Upgrade Your Browser.


Unfortunately, Internet Explorer is an outdated browser and we do not currently support it. To have the best browsing experience, please upgrade to Microsoft Edge, Google Chrome or Safari.

[[en]]Simple to use. Easy to manage. Incredibly smart.[[nl]]Eenvoudig te gebruiken. Eenvoudig te beheren. Super smart.

[[en]]Seamless integration, no on-boarding required.[[nl]]Hands-off integratie. Geen onboarding nodig.

[[en]]Seamless App[[nl]]Intuïtieve app

[[en]]No more keys or cards. No more onboarding each and every user. 9/10 rating from thousands of our users.[[nl]]Geen sleutels of kaarten meer. Onboarding van gebruikers niet meer nodig. 9/10 ervaringsbeoordeling van duizenden van onze gebruikers.
[[en]]Open through app[[nl]]Openen met app
[[en]]Uses bluetooth to remotely open lock, removing the need to manage loose keys or cards.[[nl]]Gebruikt bluetooth om het slot op afstand te openen, waardoor het niet meer nodig is om losse sleutels of kaarten te beheren.
[[en]]Digital receipt[[nl]]Digitale bon
[[en]]App displays current and past reservations, locker number and hire time.[[nl]]App toont huidige en eerdere reserveringen, lockernummer en huurtijd.
[[en]]Option to store phone[[nl]]Optie om ook telefoon op te slaan
[[en]]Users able to set up a 4-digit pin to open the locker by using the keypad.[[nl]]Gebruikers kunnen een 4-cijferige pincode instellen om het kluisje te openen via het toetsenbord.
[[en]]Notifications for shared use[[nl]]Meldingen voor gedeeld gebruik
[[en]]Users can be prompted to end bookings within shared lockers to prevent hoarding.[[nl]]Om hamsteren te voorkomen kunnen gebruikers van gedeelde lockers een melding te ontvangen om boekingen te beëindigen.
Yellowbox User App with Open Button
[[en]]Covid-safe[[nl]]Covid-veilig
[[en]]Use of phone limits use of shared interfaces, users are assigned the locker that has been idle the longest.[[nl]]Gebruik van telefoon beperkt het gebruik van gedeelde oppervlakken, gebruikers krijgen de locker toegewezen die het langst inactief is geweest.
[[en]]Accessibility[[nl]]Beschikbaar
[[en]]Options for height accessible users to be allocated to appropriate lockers.[[nl]]Mogelijkheden gebruikers die lockers van een bepaalde hoogte nodig hebben toe te wijzen aan passende lockers.
[[en]]24/7 in-app user support[[nl]]24/7 in-app gebruikersondersteuning
[[en]]Users have access to a live chat function, reducing the required maintenance and setup.[[nl]]Gebruikers hebben toegang tot een livechat functie, waardoor onderhoud en instellen wordt verminderd voor de beheerder.
[[en]]Public location: Charge Users[[nl]]Openbare locatie: betaald gebruik
[[en]]Venues have the ability to charge users for use and generate revenue.[[nl]]Locaties hebben de mogelijkheid om gebruikers te laten betalen voor gebruik en daarbij inkomsten te genereren. Voor informatie over kluisjes voor openbaar gebruik, klik hier.

[[en]]Management on the go[[nl]]Beheer on-the-go

[[en]]Real-time visibility and control. Easy to manage multiple locations.[[nl]]Realtime zichtbaarheid en controle. Eenvoudig om meerdere locaties beheren.
[[en]]Master key to open any locker[[nl]]Master key om een ​​locker te openen
[[en]]Similar to the user app, the management app can choose and open any locker.[[nl]]De beheer-app kan elke locker kiezen en openen.
[[en]]Open all lockers at once[[nl]]Alle kluisjes tegelijk openen
[[en]]Management app boasts a 3-second Open All button, to open all lockers in a cluster.[[nl]]De beheer-app heeft een “Open All” knop die 3 seconden duurt om alle kluisjes in een cluster te openen.
[[en]]Real-time visibility and control over usage[[nl]]Realtime zichtbaarheid en controle over het gebruik
[[en]]View the status of each locker and gain the ability to cancel current bookings.[[nl]]Bekijk de status van elke locker en krijg de mogelijkheid om huidige boekingen te annuleren.
[[en]]Real-time battery level monitoring[[nl]]Realtime bewaking van het batterijniveau
[[en]]View the current battery level of each locker in real-time.[[nl]]Bekijk het huidige batterijniveau van elk kluisje in realtime.
Yellowbox Management App with grid of lockers
[[en]]Audit trail snapshot[[nl]]Audittrail
[[en]]View log of recent uses and opens within the app.    [[nl]]Bekijk logboek van recent gebruik en wordt geopend in de app.
[[en]]Support and ticket raising[[nl]]Ondersteuning en ticketverwerving
[[en]]Ticket raising and support available within the management app.  [[nl]]Ticketverwerving en ondersteuning beschikbaar binnen de beheer-app.
[[en]]Emergency mode[[nl]]Noodmodus
[[en]]Emergency toggle blocks locker re-entry and notifies users to evacuate.[[nl]]Noodschakelaar blokkeert gebruikers om lockers opnieuw te openen en waarschuwt gebruikers om te evacueren.
[[en]]Manage multiple locations[[nl]]Beheer meerdere locaties
[[en]]Single account can manage multiple locations and locker clusters.[[nl]]één account kan meerdere locaties en lockerclusters beheren.

[[en]]For seriously smart spaces[[nl]]Voor de meest ‘smart’ ruimtes

[[en]]Web Dashboard & Analytics[[nl]]Webdashboard en analyse

[[en]]Data and custom features suited to your needs.[[nl]]Data en aangepaste functies die zijn gebaseerd op uw behoeften.
Analytics Dashboard features, with visual graphs, grid of lockers with status, and an audit trail

[[en]]Let's create a flexible, future ready space together[[nl]]Vandaag uw ruimte transformeren

[[en]]Find out how you can save hours of amenity management time and provide a greater experience for users.[[nl]]Ontdek hoe u uren aan beheertijd kunt besparen en gebruikers een betere ervaring kunt bieden.
[[en]]Schedule a call[[nl]]Plan een gesprek