Please Upgrade Your Browser.


Unfortunately, Internet Explorer is an outdated browser and we do not currently support it. To have the best browsing experience, please upgrade to Microsoft Edge, Google Chrome or Safari.

[[en]]Our locker partners[[nl]]Onze lockerpartners

[[en]]Yellowbox works with the highest quality local locker manufacturers, to provide a complete hardware and software solution to meet your needs.[[nl]]Yellowbox werkt met de beste lokale lockerfabrikanten om een ​ hardware- en software systeem te bieden die aan al uw behoeften voldoet.

State Library Lockers

Planex

[[en]]Planex is an Australian family owned furniture designer and manufacturer based in Melbourne, they have been providing storage solutions for contemporary interiors since 1972.[[nl]]Planex is een Australische familiebedrijf gevestigd in Melbourne en gespecialiseerd als meubelontwerper en fabrikant. Ze bieden al sinds 1972 opberg opties voor moderne interieurs.

[[en]]Planex provides adaptive steel storage for the evolving workplace with an award winning range that is customisable & available in 150+ colours.[[nl]]Planex creëert adaptieve stalen opbergkluisjes voor werkpleken met een assortiment dat aanpasbaar is en beschikbaar is in meer dan 150 kleuren.

Davell Lockers with Yellowbox Locks

Davell

[[en]]Davell Products Pty Limited have been manufacturing quality sheet metal lockers in Australia continuously since 1946 and is a proud member of the Australian Made Campaign.[[nl]]Davell Products Pty Limited produceert al sinds 1946 lockers van plaatstaal in Australië en is een trots lid van de Australian Made Campaign.

[[en]]Davell products are ISO9001 Certified and is supported with a Lifetime Warranty.[[nl]]Davell-producten zijn ISO9001-gecertificeerd en worden ondersteund met een levenslange garantie.

Lockin Lockers

Lockin

[[en]]Lockin Lockers don't just craft Australia's most amazing lockers, they create spaces that feel like home.[[nl]]Lockin Lockers maken niet alleen fantastische lockers in Australië, ze creëren ruimtes die als thuis voelen.

[[en]]All Lockin lockers are customisable, made for the office, end-of-trip facilities, schools, gyms and DDA accessibility.[[nl]]Alle Lockin-lockers zijn aanpasbaar, gemaakt voor op kantoor, scholen, sportscholen en DDA-toegankelijkheid.

IntraSpace Lockers

IntraSpace

[[en]]With more than 15 years experience in working with the education, government and corporate industries, Intraspace designs and installs high-quality locker storage solutions that function seamlessly within the everyday demands of your space.[[nl]]Met meer dan 15 jaar ervaring in het werken met het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven, ontwerpt en installeert Intraspace opbergkluisjes die perfect aansluiten bij de dagelijkse eisen van uw ruimte.

[[en]]Locker materials include laminate, metal, MDF and plastic.[[nl]]Lockermaterialen bestaan uit laminaat, metaal, MDF en kunststof.

OLP

[[en]]OLP are exclusive distributors of the STEELCO range of office furniture. OLP provides ready-made and customised storage solutions, in steel, heavy duty plastic, ABS plastic and laminate.[[nl]]OLP is de exclusieve distributeur van het STEELCO-assortiment kantoormeubilair. OLP biedt kant-en-klare en op maat gemaakte opbergkluisjes, in staal, heavy duty kunststof, ABS-kunststof en laminaat.

[[en]]OLP's heavy duty plastic lockers are suited to any environment, with a 20 year warranty period.[[nl]]De kunststof lockers van OLP zijn geschikt voor elke omgeving, met een garantieperiode van 20 jaar.

Eazz Lockers

Eazz

[[en]]With over 15 years of experience, Eazz will always work with you to find the best solution from ideation to realisation. Eazz brings a wealth of industry knowledge and a high-quality range of locker solutions.[[nl]]Met meer dan 15 jaar ervaring gaat Eazz samen met u op zoek naar de beste opbergopties van idee tot realiteit. Eazz brengt branchekennis en een assortiment opbergkluisjes van de hoogste kwaliteit met zich mee.

[[en]]Product lines include wooden lockers with Italian design, plastic lockers with industrial design and metal lockers.[[nl]]Productlijnen zijn onder andere houten lockers met Italiaans design, plastic lockers met industrieel design en metalen lockers.

Sonesto Lockers

Sonesto

[[en]]For over 35 years, Sonesto has designed, developed and supplied high-quality, distinctive and innovative storage solutions for customers in education, government, companies and non-profit institutions.[[nl]]Sonesto ontwerpt, ontwikkelt en levert hoogwaardige, onderscheidende en innovatieve opbergoplossingen al meer dan 35 jaar voor klanten in het onderwijs, de overheid, bedrijven en non-profit instellingen.

[[en]]Locker materials include steel, wood, highly durable composite or stainless steel.[[nl]]Lockermaterialen bestaan uit staal, hout, zeer duurzaam composiet of roestvrij staal.

Arcadis Yellowbox Lockers

[[en]]Yellowbox Retrofit[[nl]]Yellowbox-retrofit

[[en]]Satisfied with your current lockers? Yellowbox can upgrade locks on existing lockers. The retrofit process is simple, since Yellowbox doesn't require wiring or a central computer.[[nl]]Tevreden met je huidige lockers? Yellowbox kan sloten op bestaande lockers upgraden. Het retrofitproces is eenvoudig, aangezien Yellowbox geen bedrading of een centrale computer nodig heeft.

State Library Lockers

Planex

[[en]]Planex is an Australian family owned furniture designer and manufacturer based in Melbourne, they have been providing storage solutions for contemporary interiors since 1972.[[nl]]Planex is een Australische familiebedrijf gevestigd in Melbourne en gespecialiseerd als meubelontwerper en fabrikant. Ze bieden al sinds 1972 opberg opties voor moderne interieurs.

[[en]]Planex provides adaptive steel storage for the evolving workplace with an award winning range that is customisable & available in 150+ colours.[[nl]]Planex creëert adaptieve stalen opbergkluisjes voor werkpleken met een assortiment dat aanpasbaar is en beschikbaar is in meer dan 150 kleuren.

Davell Lockers with Yellowbox Locks

Davell

[[en]]Davell Products Pty Limited have been manufacturing quality sheet metal lockers in Australia continuously since 1946 and is a proud member of the Australian Made Campaign.[[nl]]Davell Products Pty Limited produceert al sinds 1946 lockers van plaatstaal in Australië en is een trots lid van de Australian Made Campaign.

[[en]]Davell products are ISO9001 Certified and is supported with a Lifetime Warranty.[[nl]]Davell-producten zijn ISO9001-gecertificeerd en worden ondersteund met een levenslange garantie.

Lockin Lockers

Lockin

[[en]]Lockin Lockers don't just craft Australia's most amazing lockers, they create spaces that feel like home.[[nl]]Lockin Lockers maken niet alleen fantastische lockers in Australië, ze creëren ruimtes die als thuis voelen.

[[en]]All Lockin lockers are customisable, made for the office, end-of-trip facilities, schools, gyms and DDA accessibility.[[nl]]Alle Lockin-lockers zijn aanpasbaar, gemaakt voor op kantoor, scholen, sportscholen en DDA-toegankelijkheid.

IntraSpace Lockers

IntraSpace

[[en]]With more than 15 years experience in working with the education, government and corporate industries, Intraspace designs and installs high-quality locker storage solutions that function seamlessly within the everyday demands of your space.[[nl]]Met meer dan 15 jaar ervaring in het werken met het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven, ontwerpt en installeert Intraspace opbergkluisjes die perfect aansluiten bij de dagelijkse eisen van uw ruimte.

[[en]]Locker materials include laminate, metal, MDF and plastic.[[nl]]Lockermaterialen bestaan uit laminaat, metaal, MDF en kunststof.

OLP

[[en]]OLP are exclusive distributors of the STEELCO range of office furniture. OLP provides ready-made and customised storage solutions, in steel, heavy duty plastic, ABS plastic and laminate.[[nl]]OLP is de exclusieve distributeur van het STEELCO-assortiment kantoormeubilair. OLP biedt kant-en-klare en op maat gemaakte opbergkluisjes, in staal, heavy duty kunststof, ABS-kunststof en laminaat.

[[en]]OLP's heavy duty plastic lockers are suited to any environment, with a 20 year warranty period.[[nl]]De kunststof lockers van OLP zijn geschikt voor elke omgeving, met een garantieperiode van 20 jaar.

Arcadis Yellowbox Lockers

[[en]]Yellowbox Retrofit[[nl]]Yellowbox-retrofit

[[en]]Satisfied with your current lockers? Yellowbox can upgrade locks on existing lockers. The retrofit process is simple, since Yellowbox doesn't require wiring or a central computer.[[nl]]Tevreden met je huidige lockers? Yellowbox kan sloten op bestaande lockers upgraden. Het retrofitproces is eenvoudig, aangezien Yellowbox geen bedrading of een centrale computer nodig heeft.

Eazz Lockers

Eazz

[[en]]With over 15 years of experience, Eazz will always work with you to find the best solution from ideation to realisation. Eazz brings a wealth of industry knowledge and a high-quality range of locker solutions.[[nl]]Met meer dan 15 jaar ervaring gaat Eazz samen met u op zoek naar de beste opbergopties van idee tot realiteit. Eazz brengt branchekennis en een assortiment opbergkluisjes van de hoogste kwaliteit met zich mee.

[[en]]Product lines include wooden lockers with Italian design, plastic lockers with industrial design and metal lockers.[[nl]]Productlijnen zijn onder andere houten lockers met Italiaans design, plastic lockers met industrieel design en metalen lockers.

Sonesto Lockers

Sonesto

[[en]]For over 35 years, Sonesto has designed, developed and supplied high-quality, distinctive and innovative storage solutions for customers in education, government, companies and non-profit institutions.[[nl]]Sonesto ontwerpt, ontwikkelt en levert hoogwaardige, onderscheidende en innovatieve opbergoplossingen al meer dan 35 jaar voor klanten in het onderwijs, de overheid, bedrijven en non-profit instellingen.

[[en]]Locker materials include steel, wood, highly durable composite or stainless steel.[[nl]]Lockermaterialen bestaan uit staal, hout, zeer duurzaam composiet of roestvrij staal.

Arcadis Yellowbox Lockers

[[en]]Yellowbox Retrofit[[nl]]Yellowbox-retrofit

[[en]]Satisfied with your current lockers? Yellowbox can upgrade locks on existing lockers. The retrofit process is simple, since Yellowbox doesn't require wiring or a central computer.[[nl]]Tevreden met je huidige lockers? Yellowbox kan sloten op bestaande lockers upgraden. Het retrofitproces is eenvoudig, aangezien Yellowbox geen bedrading of een centrale computer nodig heeft.